Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na zbycie nieruchomości w m. Tzrcianka

Na podstawie art. 28, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spra-wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-chomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) WÓJT...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 28, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) WÓJT GMINY...

Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin

Z.P. 341-1/07 Kuślin, 2007-07-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-1/07. Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr...

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w m. Dąbrowa

Na podstawie art. 28, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) WÓJT GMINY...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 28, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) WÓJT GMINY...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Na podstawie art. 28, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) WÓJT GMINY...

Dowozy dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Kuślin

ZP. 341-2/06 Kuślin, 2006-06-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zamówienia: Dowozy dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Kuślin 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy ul. E. Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin www.kuslin.pl e-mail:kuslin@tosa.pl Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg...

Sprzedaż nieruchomości lokalowej

Na podstawie art. 28, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) WÓJT GMINY...

Przebudowa drogi gminnej w Wąsowie

ZP. 341-1/06 Kuślin, 2006-06-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana Nazwa zamówienia: przebudowa dogi gminnej w Wąsowie 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Kuślin ul. E. Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin www.kuslin.pl E-mail kuslin@tosa.pl Godziny urzędowania 7,30 - 15,30 2) Określenie trybu...

Sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 28, art.38, art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz....