Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

RŚDG.7624-10/06 Kuślin, 24 listopada 2006 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. z roku 2000, Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr. 62, poz 627 ze zm.)...