Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuślin za 2016 rok

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuślin za 2016 rok Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zmianami) informuje się, że: a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kuślin...

UCHWAŁA NR XIV/80/2008 RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2008 ROKU w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuślin”.

UCHWAŁA NR XIV/80/2008 RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2008 ROKU w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuślin”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz...