Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dąbrowa Nowa

Na podstawie art. 28, art.38, art. 39 ust. 1 dnia z dnia 21 sierpnia   1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 121 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

WÓJT GMINY KUŚLIN

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony z prawem pierwokupu

na sprzedaż n/w nieruchomości

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Cena nieruchomości

Wysokość wadium

1.

Dąbrowa Nowa działka nr 1/9
 nr księgi wieczystej

PO1N/00020873/8

0,2808 ha

Nieruchomość zabudowana

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

51.600,00 zł

2.600,00 zł

 

Postąpienie -  o wysokości postąpienie decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuślin,
ul. E. Sczanieckiej 4, pokój nr 21 lub telefonicznie pod nr 61 44-72-724.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy Kuślin, pok. nr 8,
o godz. 1100
.

 

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu najpóźniej do dnia 21 maja  2018 roku.

 

Wpłat można dokonywać na konto Urzędu Gminy Kuślin BS Duszniki O/ Kuślin:

36 9072 0002 2001 0107 0771 0007

 

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycie nieruchomości, natomiast w przypadku uchylania się przez nabywcę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                                                                    Wójt Gminy Kuślin

                                                                                 /-/ Jerzy Dziamski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2018 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Karbowska
Ilość wyświetleń: 228
24 kwietnia 2018 09:12 Iwona Karbowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 09:10 Iwona Karbowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2018 07:40 Iwona Karbowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)