Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wąsowo i Dąbrowa Nowa

 

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm.) oraz  §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

WÓJT GMINY KUŚLIN

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony z prawem pierwokupu

na sprzedaż n/w nieruchomości

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w

planie

zagospodarowania

Cena nieruchomości

 

Wysokość wadium

1.

Wąsowo

działka nr 359 o pow. 1,13 ha

PO1N/00020803/7

 

1,13 ha

 

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

 

Teren o podstawowym przeznaczeniu dla upraw polowych

 

 

19.700,00 zł

 

1.100,00 zł

2.

Dąbrowa Nowa

działka nr 1/9 o pow0,2808 ha

PO1N/00020873/8

0,2808 ha

Nieruchomość zabudowana

Teren o podstawowym przeznaczeniu jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

68.800,00 zł

4.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy  Kuślin, ul. E. Sczanieckiej 4, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr 61 44-72-724.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kuślin, pok. nr 8,  o  godz. 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, najpóźniej do dnia 27 listopada 2017 r.

Wpłat dokonywać można na konto Urzędu Gminy Kuślin BS Duszniki O/Kuślin: 36 9072 0002 2001 0107 0771 0007

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylania się przez Nabywcę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                                                                           Wójt Gminy Kuślin

                                                                                              /-/ Jerzy Dziamski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2017 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 333
03 listopada 2017 14:45 Zbigniew Heliński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2017 14:44 Zbigniew Heliński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2017 14:43 Zbigniew Heliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)