Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji uzdatniania Wody w Wąsowie”

GMINA KUŚLIN ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ UL. BOCZNA1, 64-316 KUŚLIN Tel. 505 465 006 L.dz. 29/2019 Kuślin, dnia 19.02.2019r. Zawiadomienie o wyborze oferty do ZP.1.L.dz.29.2019 Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych...

Zapytanie ofertowe - Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie

GMINA KUŚLIN ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNA LNEJ UL. BOCZNA1, 64-316 KUŚLIN Tel. 505 465 006 Znak sprawy ZP.1.L.dz. 29.2019 Kuślin, dnia 4 lutego 2019 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Kuślin, Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie otworu awaryjnego nr 1a na ujęciu wód podziemnych w Wąsowie, gmina...

Zapytanie ofertowe Wójta Gminy Kuślin

Przedmiotem przetargu jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin" obejmującą roboty budowlane, elektryczne i drogowe w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 649653-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Ogłoszenie nr 500286479-N-2018 z dnia 29-11-2018 r. Kuślin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 649653-N-2018 Data: 19/11/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Kuślin, Krajowy numer identyfikacyjny 63125891600000, ul. ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64316 Kuślin,...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o ogłoszeniu na udzielenie zamówienia na realizację w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin"

Kuślin, 2018-11-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.13.2018 Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

OGŁASZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO do 3,5 t PEUGEOT Boxer 270 2.5 TD 2.8t

Kuślin, 2018-08-21 Numer sprawy: KPO.3221.4.2018 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO do 3,5 t PEUGEOT Boxer 270 2.5 TD 2.8t I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316...

OGŁASZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA 6/32

Kuślin, 2018-08-21 Numer sprawy: KPO.3221.3.2018 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA 6/32 I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316...