Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na "Adaptację przyziemia Zespołu Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie na potrzeby szatniowo - sanitarne w ramach projektu "Szatnia na Medal"

Ogłoszenie nr 568835-N-2019 z dnia 2019-07-03 r. Gmina Kuślin: Adaptacja przyziemia Zespołu Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie na potrzeby szatniowo - Sanitarne w ramach projektu "Szatnia na Medal" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu - "Dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021."

Ogłoszenie nr 563890-N-2019 z dnia 2019-06-21 r. Gmina Kuślin: Dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji uzdatniania Wody w Wąsowie”

GMINA KUŚLIN ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ UL. BOCZNA1, 64-316 KUŚLIN Tel. 505 465 006 L.dz. 29/2019 Kuślin, dnia 19.02.2019r. Zawiadomienie o wyborze oferty do ZP.1.L.dz.29.2019 Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych...

Zapytanie ofertowe - Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie

GMINA KUŚLIN ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNA LNEJ UL. BOCZNA1, 64-316 KUŚLIN Tel. 505 465 006 Znak sprawy ZP.1.L.dz. 29.2019 Kuślin, dnia 4 lutego 2019 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Kuślin, Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie otworu awaryjnego nr 1a na ujęciu wód podziemnych w Wąsowie, gmina...

Zapytanie ofertowe Wójta Gminy Kuślin

Przedmiotem przetargu jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin" obejmującą roboty budowlane, elektryczne i drogowe w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 649653-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Ogłoszenie nr 500286479-N-2018 z dnia 29-11-2018 r. Kuślin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 649653-N-2018 Data: 19/11/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Kuślin, Krajowy numer identyfikacyjny 63125891600000, ul. ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64316 Kuślin,...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o ogłoszeniu na udzielenie zamówienia na realizację w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin"

Kuślin, 2018-11-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.13.2018 Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...