Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Kuślin

Na podstawie art. 28, art.38, art. 40 ust. 1 pkt 1 dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz....

Zapytanie ofertowe nr DGK.271.2.6.2019 na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawa tablic informacyjnych dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie i Trzcianka – Gmina Kuślin” nr RPWP.04.03.01-30-0032/17”

Zapytanie ofertowe nr DGK.271.2.6.2019 na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawa tablic informacyjnych dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie i Trzcianka – Gmina Kuślin” nr RPWP.04.03.01-30-0032/17” I. ZAMA

Informacja dla oferentów ubiegających się o wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i sterowania oczyszczalni ścieków w Kuślinie.

GMINA KUŚLIN ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNA LNEJ UL. BOCZNA1, 64-316 KUŚLIN Tel. 505 465 006 Znak sprawy ZP.2.L.dz. 257.2019  

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i sterowania oczyszczalni ścieków w Kuślinie.

GMINA KUŚLIN ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNA LNEJ UL. BOCZNA1, 64-316 KUŚLIN Tel. 505 465 006 Znak sprawy ZP.2.L.dz. 257.2019