Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin.

Kuślin, 2013-04-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2013 Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Kuślin

Na podstawie art. 28 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §3, ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Termomodernizacja, modernizacja oraz remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Kuślin".

Kuślin, 2012-09-14 DGK.271.6.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.6.2012. Nazwa zadania: Termomodernizacja, modernizacja oraz remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Kuślin. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.6.2012. Nazwa zadania: TERMOMODERNIZACJA, MODERNIZACJA ORAZ REMONT ŚWIETLICWIEJSKICH NA TERENIE GMINY KUŚLIN.

Kuślin, 2012-08-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.6.2012. Nazwa zadania: TERMOMODERNIZACJA, MODERNIZACJA ORAZ REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KUŚLIN. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę – utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, odcinek Wąsowo – Dąbrowa długości 1,11 km.

Kuślin, 2012-04-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2012. Nazwa zadania: Przebudowa – utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, odcinek Wąsowo – Dąbrowa długości 1,11 km. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej

Kuślin, 2012-03-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2012. Nazwa zadania: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Kuślin...