Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Kuślin, dnia 18 kwietnia 2017 roku L.dz.164/2017 ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ UL. BOCZNA 1, 64-316 KUŚLIN TEL. 61 44 73082 -Wszyscy- Oferenci ZP-SUW/1/2017 Zawiadomienie o wyborze oferty Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Kompleksowa budowa studni...

Ogłoszenie Wojta Gminy Kuślin o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wąsowo

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz....

Ogłoszenie Wojta Gminy Kuślin o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wąsowo

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz....

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wąsowo

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. U. z...

OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A06B

Kuślin, 2016-11-10 Numer sprawy: KPO.3221.3.2016 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A06B I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon:...

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A06B

Kuślin, 2016-10-17 Numer sprawy: KPO.3221.2.2016 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A06B I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon:...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kuślin.

Kuślin, 2016-06-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2016. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164...