Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modyfikacja treści SIWZ na udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009

Gmina Kuślin Kuślin, dnia 8 października 2009 r. z/s Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4 Do wszystkich Wykonawców Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa nowej studni głębinowej nr 1a dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie". Modyfikacja treści...

Wyjaśnienia do treści SIWZ na udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009

Gmina Kuślin Kuślin, dnia 8 października 2009 r. z/s Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4 Do wszystkich Wykonawców Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa nowej studni głębinowej nr 1a dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie". Wyjaśnienia do treści...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o zamówieniu na budowę nowej studni głębinowej nr 1a dla stacji uzdatniania wody w Wąsowie

ZP.341-6/2009 Kuślin, 2009-09-29 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.341-6/2009 Nazwa zadania Budowa nowej studni głębinowej nr 1a dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz....

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kuślin, 2009-08-11 ZP. 341-4/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341-4/09. Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów ma terenie gminy Kuślin. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Turkowo i Głuponie

Na podstawie art. 28, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z...

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę - utwardzenie nawierzchnindróg w m. Śliwno odc. dług. 0,200km i w miejscowości Michorzewo odc.dług. 0,887 km Krystianowo - wiadukt.

ZP. 341-5/09 Kuślin, 2009-07-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341-5/09. Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie nawierzchnindróg w m. Śliwno odc. dług. 0,200km i w miejscowości Michorzewo odc.dług. 0,887 km Krystianowo - wiadukt. Działając na podstawie...

Ogłoszenie o przetargu na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin

Kuślin, 2009-07-01 ZP. 341-4/09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Kuślinie

Wójt Gminy Kuślin ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie elewacji budynków Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Kuślinie. - zakres robót określają przedmiary robót Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.kuślin.pl lub można ją odebrać w siedzibie...

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przebudowy dróg gminnych w m. Śliwno i w m. Wąsowo

ZP. 341-1/08 Kuślin, 2008-06-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341-1/08. Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie dróg gminnych w m. Śliwno i Wąsowo Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U....

Przebudowa kotłowni węglowej zasilającej budynki mieszkalne z przebudową komina stalowego w miejscowości Michorzewo.

Kuślin: Przebudowa kotłowni węglowej zasilającej budynki mieszkalne z przebudową komina stalowego w miejscowości Michorzewo. Numer ogłoszenia: 87191 - 2008; data zamieszczenia: 27.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...