Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KUŚLIN

Kuślin, 2010-02-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-2/10. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KUŚLIN Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.)...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WĄSOWO

Kuślin, 2010-02-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-3/2010. Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wąsowo Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) Urząd...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA KOMPLEKSU SZKOLNEGO W WĄSOWIE

Kuślin, 2010-01-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-1/10. Nazwa zadania: Budowa oczyszczalni ścieków dla Kompleksu Szkolnego w Wąsowie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Wąsowo

Na podstawie art. 35, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) WÓJT GMINY KUŚLIN o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości z zasobu mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Kuślin 1. Przedmiotem...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości w miescowości Michorzewko

Na podstawie art. 35, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) WÓJT GMINY KUŚLIN o g ł a s z a I przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na najem n/w nieruchomości z zasobu mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy...

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Turkowo

Na podstawie art. 28, art. 38 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §3, ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (...

Wyjaśnienia do treści SIWZ na udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009 z dnia 14 października 2009 r.

Gmina Kuślin Kuślin, dnia 14 października 2009 r. z/s Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4 Do wszystkich Wykonawców Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa nowej studni głębinowej nr 1a dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie". Wyjaśnienia...

Modyfikacja treści SIWZ na udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009

Gmina Kuślin Kuślin, dnia 8 października 2009 r. z/s Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4 Do wszystkich Wykonawców Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa nowej studni głębinowej nr 1a dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie". Modyfikacja treści...

Wyjaśnienia do treści SIWZ na udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009

Gmina Kuślin Kuślin, dnia 8 października 2009 r. z/s Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4 Do wszystkich Wykonawców Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-6/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa nowej studni głębinowej nr 1a dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie". Wyjaśnienia do treści...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o zamówieniu na budowę nowej studni głębinowej nr 1a dla stacji uzdatniania wody w Wąsowie

ZP.341-6/2009 Kuślin, 2009-09-29 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.341-6/2009 Nazwa zadania Budowa nowej studni głębinowej nr 1a dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz....