Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wąsowo

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. U. z...

OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A06B

Kuślin, 2016-11-10 Numer sprawy: KPO.3221.3.2016 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A06B I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon:...

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A06B

Kuślin, 2016-10-17 Numer sprawy: KPO.3221.2.2016 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A06B I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon:...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kuślin.

Kuślin, 2016-06-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2016. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164...

Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin.

Kuślin, 2016-06-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2016 Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29...

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż samochód specjalnego pożarniczczego Mercedes-Benz LAF 1113.

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż samochód specjalnego pożarniczczego Mercedes-Benz LAF 1113. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 15 kwietnia 2016 r. nabywcą samochodu specjalnego pożarniczczego Mercedes-Benz LAF 1113 została firma Zakład Usług Komunalnych, ul. Głowna 17, Stasi Las za cenę 30.500,00...

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MERCEDES-BENZ LAF 1113

Kuślin, 2016-04-01 Numer sprawy: KPO.3221.1.2016 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MERCEDES-BENZ LAF 1113 I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon:...