Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę – utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej Śliwno-Krystianowo oraz drogi gminnej ul. Radosna w Kuślinie".

Kuślin, dnia 30 lipiec 2015 r. GMINA KUŚLIN ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.2.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2015. Nazwa zadania: Przebudowa – utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej Śliwno-Krystianowo oraz...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

Gmina Kuślin Kuślin, 2015-07-29 ul. E. Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.1.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2015. Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym...

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa - utwardzenie nawierzchni odcinków dróg gminnych.

Kuślin, 2015-07-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2015 Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni odcinków dróg gminnych. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U....

Ogłoszenie o zamówieniu na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 - drugi przetarg.

Kuślin, 2015-07-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2015 Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 – drugi przetarg Działając na podstawie art. 40...

Unieważnienie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017”.

Wójt Gminy Kuślin Kuślin, dnia 2 lipca 2015r. 64-316 Kuślin Wykonawcy UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) – Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...

Ogłoszenie o zamówieniu na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

Kuślin, 2015-06-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2015 Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia...