Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin.

Kuślin, 2014-10-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2014 Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej ul. Św. Wawrzyńca i remont nawierzchni ul. Grodziskiej w Wąsowie

Kuślin, dnia 5 czerwca 2014 r. GMINA KUŚLIN ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.1.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2014. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Wawrzyńca i remont nawierzchni ul. Grodziskiej w Wąsowie. 1....

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Śliwno, gm. Kuślin

Na podstawie art. 28 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §3, ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U....

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Michorzewko, gm. Kuślin

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont ulic w miejscowości Wąsowo

Kuślin, 2014-04-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2014 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Wawrzyńca i remont nawierzchni ul. Grodziskiej w Wąsowie. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wąsowo

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr...