Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Michorzewko

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przebudowę – utwardzenie drogi gminnej, działka nr ewid. 517 w miejscowości Kuślin.

Kuślin, 2013-07-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2013. Nazwa zadania: Przebudowa – utwardzenie drogi gminnej, działka nr ewid. 517 w miejscowości Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015".

Kuślin, 2013-06-26 GMINA KUŚLIN ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.2.201 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2013. Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku...

Przetarg na najem lokalu użytkowego w miejscowości Kuślin

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....