Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystnieszej oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.100.000,- zł.

Gmina Kuślin Kuślin, dnia 26.09.2011r. ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.10.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.10.2011. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.100.000 zł (słownie:...

Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu

Kuślin, 2011-09-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.10.2011 Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.100.000,- zł (słownie: jeden milion sto tysięcy zł) Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

Zawiadomienie o wyborze jakorzystniejszej ofertu na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin

Kuślin, dnia 26.08.2011r. Gmina Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.9.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.9.2011. Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin 1....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 39051P Śliwno-Krystianowo

Kuślin, 2011-08-23 Gmina Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.7.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.7.2011. Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 39051P Śliwno - Krystianowo - gr. gminy 1....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.9.2011 Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin.

Kuślin, 2011-08-03. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.9.2011 Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DGK.271.6.2011 w trybieprzetargu nieograniczonego na „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin”.

Kuślin, 2011-08-02 DGK.271.6.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DGK.271.6.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin”. Gmina Kuślin, działając...

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 39051P Śliwno - Krystianowo - gr. gminy

Kuślin, 2011-07-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.7.2011. Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 39051P Śliwno - Krystianowo - gr. gminy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze najkkorzystniejszej oferty na realizację zadania Moje Bisko - ORLIK 2012

Kuślin, dnia 22.06.2011r. DGK.271.5.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.5.2011. Nazwa zadania: Budowa kompleksu boisk w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu...

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego "Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin".

Kuślin, 2011-07-01. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.6.2011 Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kompleksu boisk w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych, budowa placu postojowego dla samochodów osobowych

Kuślin, 2011-05-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.5.2011. Nazwa zadania: Budowa kompleksu boisk w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych, budowa placu postojowego...