Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Kuślin, dnia 20.09.2010r. w Kuślinie 64-316 Kuślin ZP. 341-7/3/10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341-7/10. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 960.000 zł (słownie: dziewięćset...

Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu bankowego

Kuślin, 2010-09-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.341-7/10 Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 960.000 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy zł) Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29...

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Kuślin, dnia 11.06.2010r. w Kuślinie 64-316 Kuślin Z.P. 341-5/7/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-5/2010. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych, ulic, remont chodników. 1. Działając na podstawie art. 92...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Urząd Gminy Kuślin, dnia 08.06.2010r. w Kuślinie 64-316 Kuślin Z.P. 341-4/7/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-4/2010. Nazwa zadania: Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Kuślin i Śliwno. 1. Działając na podstawie...

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg gminnych, ulic, remont chodników

Kuślin, 2010-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-5/10. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH, ULIC, REMONT CHODNIKÓW Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.)...

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Kuślin i Śliwno

Kuślin, 2010-05-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-4/2010. Nazwa zadania: Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Kuślin i Śliwno Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze...

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

WÓJT GMINY KUŚLIN o g ł a s z a rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w stanie surowym, otwartym, zadaszonym, położonej w miejscowości Turkowo, stanowiącej własność Gminy Kuślin. Dwa przetargi wyznaczone na dzień 29 września 2009 r. oraz na 19 listopada 2009 r. zakończyły się wynikiem...

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na Przebudowę i remont świetlic wiejskich na terenie gminy Kuślin

Urząd Gminy Kuślin, dnia 31.03.2010r. w Kuślinie 64-316 Kuślin Z.P. 341-2/14/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-2/2010 Nazwa zadania: Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie gminy Kuślin. 1. Działając na podstawie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wąsowo

Urząd Gminy Kuślin, dnia 17.03.2010r. w Kuślinie 64-316 Kuślin Z.P. 341-3/21/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-3/2010. Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wąsowo. 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Kuślin, 2010-02-26 w Kuślinie 64-316 Kuślin Z.P. 341-1/6/2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-1/2010. Nazwa zadania: Budowa oczyszczalni ścieków dla Kompleksu Szkolnego w Wąsowie. 1. Działając na podstawie...