Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przebudowy dróg gminnych w m. Śliwno i w m. Wąsowo

ZP. 341-1/08 Kuślin, 2008-06-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341-1/08. Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie dróg gminnych w m. Śliwno i Wąsowo Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U....

Przebudowa kotłowni węglowej zasilającej budynki mieszkalne z przebudową komina stalowego w miejscowości Michorzewo.

Kuślin: Przebudowa kotłowni węglowej zasilającej budynki mieszkalne z przebudową komina stalowego w miejscowości Michorzewo. Numer ogłoszenia: 87191 - 2008; data zamieszczenia: 27.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w miejscowości Niegolewo

Kuślin: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w miejscowości Niegolewo. Numer ogłoszenia: 87194 - 2008; data zamieszczenia: 27.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia...