Komunikaty

Wzór oświadczenia majątkowego obowiązujący od 1 lipca 2017r.

(Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta) (Dz.U. z 2017r., poz. 2020)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2017 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Karbowska
Ilość wyświetleń: 502
17 listopada 2017 10:17 Iwona Karbowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2017 10:17 Iwona Karbowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2017 10:16 Iwona Karbowska - Dodanie załącznika [oswiadczenie_majatkowe_wojt_kierownik_osoba_wzor_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)