Komunikaty

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.


Na podstawie uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Kuślin serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach w celu poznania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Termin konsultacji: od 8 września do 30 września 2015 roku.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Kuślin.
Forma konsultacji:

  1. wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Kuślin z dnia 7 września 2015 r. i skierowanie do Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin,
  2. wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Kuślin z dnia 7 września 2015 r. i przesłanie na adres e-mail: urząd@kuslin.pl

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy 2016”.


Wójt Gminy Kuślin
/-/ Jerzy DziamskiKuślin, dnia 8 września 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2015 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 544
08 września 2015 09:43 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2015 09:42 Zbigniew Heliński - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
08 września 2015 09:42 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)