Komunikaty

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2015 ROKU

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Kuślin organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowały kwotę dotacji są zobowiązane niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli to wynikać będzie z mniejszych kosztów zadania – także zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2015 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 778
04 marca 2015 15:10 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zaktualizowany_kosztorys_realizacji_zadania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2015 15:09 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zaktualizowany_harmonogram_realizacji_zadania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2015 15:08 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [ogloszenie_wynikow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)