Komunikaty

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2014 ROKU

 

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2014 ROKU

 

 

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Kuślin organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowały kwotę dotacji są zobowiązane niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli to wynikać będzie z mniejszych kosztów zadania – także zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.

 Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2014 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 939
03 marca 2014 13:48 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zaktualizowany_harmonogram_realizacji_zadania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2014 13:47 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [zaktualizowany_kosztorys_realizacji_zadania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2014 13:45 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [ogloszenie_wynikow_otwartego_konkursu_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)