Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o uruchomieniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących programu współpracy na 2013 rok

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WÓJT GMINY KUŚLIN zawiadamia o uruchomieniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu...