Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2009

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na Przebudowę i remont świetlic wiejskich na terenie gminy Kuślin.

Urząd Gminy Kuślin, dnia 31.03.2010r. w Kuślinie 64-316 Kuślin Z.P. 341-2/14/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-2/2010 Nazwa zadania: Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie gminy Kuślin. 1. Działając na podstawie art. 92 ust....