Nabór pracowników

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA OBSŁUGI ORGANÓW GMINY, PROMOCJI I ZDROWIA

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KUŚLIN

PODINSPEKTORA OBSŁUGI ORGANÓW GMINY, PROMOCJI I ZDROWIA

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych złożonych w naborze na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujący kandydaci/tki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu  29 czerwca 2018 r.

  1. Flegier Marlena
  2. Kozłowska Paulina
  3. Lubińska Wioletta  
  4. Nadstoga Ewelina
  5. Nahaczewska Małgorzata
  6. Rakowska Adrianna

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 16 lipca 2018 roku o godz. 1000 do Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, pok. nr 8 (salka USC).

 

Przewodniczący Komisji

Wójt Gminy

/-/ Jerzy DZIAMSKI

 Kuślin, dnia 10 lipca 2018 roku 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 676
10 lipca 2018 10:57 Zbigniew Heliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)