Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowe Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Nowe Taryfy Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Kuślin informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Poznań Decyzją nr PO.RET.070.194.2.2018.MZ.2 zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy na terenie Gminy Kuślin będą obowi

Informacja o jakości wody w 2017 r. dla Gminy Kuślin

Kuślin, dnia 03 kwietnia 2018r. RŚ.7033.1.2018 INFORMACJA WÓJTA GMINY KUŚLIN o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściek&oacut

Od 2017 roku podatki wpłacamy na konto Urzędu Gminy a nie u Sołtysa

INFORMACJA Wójt Gminy Kuślin informuje, że Rada Gminy w Kuślinie uchwałą Nr XXI/103/2016 z dnia 27.10.2016r. uchyliła na wniosek inkasentów uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.