Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Śliwno.

Na podstawie art. 28 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) oraz §3, ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014...

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Śliwno, gmina Kuślin.

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) informuje, że w dniu 31 lipca 2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Śliwno, gmina Kuślin. Wykaz...

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016-2019 W związku z upływem kadencji ławników sądowych w dniu 31 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.) w Urzędzie Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, pok. 15, przyjmowane...