Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wojta Gminy Kuślin o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. Na podstawie uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Kuślinie z...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Śliwno

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Śliwno,...