Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o nowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym

INFORMACJA o nowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka...

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację w 2012 r. zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Kuślin na podstawie art. 13 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) o g ł a s z a o t w a r t y k o n k u r s o f e r t na realizację w 2012 r. zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej...