Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia NSP 2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2011 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Powszechnego w 2011 r. na terenie Gminy Kuślin wybrani zostali: 1. Jan Michalak zam. Trzcianka 2....

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r.

Wójt Gminy Kuślin - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2011 I. Niezbędne wymagania od kandydatów: 1) ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 2) biegła znajomość języka polskiego, 3) niekaralność, 4)...

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kuślin, gmina Kuślin.

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651) informuje, że w dniu 23 listopada 2010 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kuślin, gmina...

Informacja o wynikach naboru na rachminstrzów spisowych

NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy Kuślin wybrani zostali: 1. Jan Michalak zam. Trzcianka 2. Ilona Nadstoga zam. Turkowo 3. Monika...

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w PSR 2010 r.

Wójt Gminy Kuślin - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r. Nabór na rachmistrzów spisowych odbywa się w terminie: do 16 czerwca 2010 r. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 14 czerwca 2010 r. Zgłoszenia należy dokonywać osobiście - Urząd Gminy w...

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Kuślin na podstawie art. 13 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) o g ł a s z a o t w a r t y k o n k u r s o f e r t na realizację w 2010 r. zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 1. Opis...