Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Kuślin o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wąsowo, gmina Kuślin.

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) informuje, że w dniu 6 listopada 2009 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wąsowo,...

Informacja Wójta Gminy o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w miejscowości Turkowo

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Turkowo,...

Informacja Wójta Gminy Kuslin o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Głuponie

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) informuje, że w dniu 9 czerwca 2009 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Głuponie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KUŚLIN

Kuślin, dnia 29.04.2009 r. RŚ. 7624-3/09 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)...