Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Kod RWA

GPB.6727. … . …

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- załączniki:
• potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 724, fax 61 44 72 731
e-mail: urzad@kuslin.pl
•Informacja - pok. 21
•Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

17 zł.
Wpłata na konto: BS Duszniki O/Kuślin 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.

Termin i sposób załatwienia

- w terminie 7 dni wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013, 260, ze zm.).

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez podinspektora pod numerem telefonu 061 44 72 724,
Osoba do kontaktu : Eugeniusz Przybylak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2014 19:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 682
30 października 2014 20:11 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych sprawy.
30 października 2014 19:28 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika.
30 października 2014 19:28 Zbigniew Heliński - Utworzenie sprawy.