Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne.

Kod RWA

UCP.6232. … …

Wymagane dokumenty

  1. Sprawozdanie.
  2. Załącznik do sprawozdania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

  • INFORMACJA  - pok. 20
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

Brak opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

- w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy:

  1. za I półrocze do 31 lipca
  2. za II półrocze do 31 stycznia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 250 ).

Inne informacje

Osoba do kontaktu: Magdalena Szałek  61 44-72-723

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2014 16:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 757
08 czerwca 2018 15:06 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych sprawy.
26 lipca 2016 13:41 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika.
26 lipca 2016 13:40 Zbigniew Heliński - Usunięcie załącznika.