Rozgraniczenie nieruchomości

Kod RWA

GNSU.6830. … . …

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający oznaczenie nieruchomości, która ma być rozgraniczana oraz nieruchomości sąsiednie, z którymi rozgraniczenie ma nastąpić, dane wnioskodawcy (właściciela) oraz ewentualne wskazanie geodety mającego wykonać prace rozgraniczeniowe.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 21
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

- wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

- w terminie 7 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. ,Nr 240, poz. 2027 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin

Inne informacje

Osoba do kontaktu : Jakub Beyer (61) 4472724

Postępowanie dwuetapowe. wszczęcie postępowania następuje po wydaniu postanowienia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2014 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 774
08 czerwca 2018 15:05 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych sprawy.
11 października 2014 12:25 Zbigniew Heliński - Utworzenie sprawy.