Podziały nieruchomości

Kod RWA

GNSU.6831. … . …

Wymagane dokumenty

- Odpis z księgi wieczystej - kopia

- Wstępny projekt podziału (3 egzemplarze)

- Wypis  rejestru gruntów.

- Projekt podziału nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 21
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

- wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

- w terminie 7 dni postanowienie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 121 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin

Inne informacje

Osoba do kontaktu : Jakub Beyer (61) 4472724

Postępowanie dwuetapowe

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2014 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 950
20 kwietnia 2018 09:24 Iwona Karbowska - Dodanie załącznika.
20 kwietnia 2018 09:24 Iwona Karbowska - Dodanie załącznika.
20 kwietnia 2018 09:24 Iwona Karbowska - Dodanie załącznika.