Podziały nieruchomości – decyzja ostateczna

Kod RWA

GNSU.6831. … . …

Wymagane dokumenty

- Projekt podziału (3 egzemplarze)

- Wykaz zmian gruntowych

- Protokół przejęcia granic.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 21
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

- Wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

- w terminie 7 dni decyzja

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin

Inne informacje

Osoba do kontaktu : Justyna Hałas (61) 4472724

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2014 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 737
11 października 2014 09:44 Zbigniew Heliński - Utworzenie sprawy.