Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Kod RWA

KPO.3140…..20….

Wymagane dokumenty

-  Pisemne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia  (Załącznik Nr 1),

-  dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 19
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty

- opłata skarbowa od zaświadczenia 21,00 zł

- zwolnienie od opłaty skarbowej za zaświadczenie wydane zgodnie z art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

- od ręki, najpóźniej w terminie 7 dni

-zaświadczenie wydaje się na wniosek i tylko w tym zakresie, jakiego dotyczy wniosek (Załącznik Nr 1),

- organ podatkowy wydaje zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikającego z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.,  poz. 749 ze zm.)

Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2014 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 811
13 października 2014 11:32 Zbigniew Heliński - Aktualizacja danych sprawy.
01 sierpnia 2014 13:20 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika.
01 sierpnia 2014 13:19 Zbigniew Heliński - Utworzenie sprawy.