Aktualności

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KUŚLIN

Kuślin, dnia 29.04.2009 r. RŚ. 7624-3/09 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)...