Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Na podstawie uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Wójt Gminy Kuślin

serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach w celu poznania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

Termin konsultacji: od 12 września do 30 września 2016 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Kuślin.

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Kuślin z dnia 9 września 2016 r. i skierowanie do Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Kuślin z dnia 9 września 2016 r. i przesłanie na adres e-mail: urzad@kuslin.pl

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy 2017”.

Wójt Gminy Kuślin

/- / Jerzy DZIAMSKI

 

Kuślin, dnia 9 września 2016 r.

 

Załączniki:

1. Zarządzenie.

2. Projekt uchwały.

3. Formularz konsultacji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2016 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 457
09 września 2016 14:07 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
09 września 2016 14:07 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
09 września 2016 14:01 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.