Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.

 Wójt Gminy Kuślin

 działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami)

OGŁASZA 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wzór oferty


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 1342
01 lutego 2016 10:51 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
01 lutego 2016 10:51 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
01 lutego 2016 10:40 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.