Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok

Działając zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Kuślin przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok.

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI


Sprawozdanie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 2027
24 kwietnia 2013 14:33 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
24 kwietnia 2013 14:20 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
24 kwietnia 2013 14:18 Zbigniew Heliński - Dodanie nowej zakładki.