Rejestr instytucji kuiltury

Informacja o rejestrze i sposobie udostępniania danych w nim zawartych

 Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kuślin, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

 

Nazwa rejestru

Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzi

Gmina Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

Osoba upoważniona z ramienia urzędu: Iwona Karbowska

Sposób udostępniania

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

 

 

Rejestr instytucji kultury na dzień 22 listopada 2012 r.

 

Rejestr instytucji kultury na dzień 31 stycznia 2013 r.

 

Rejestr instytucji kultury na dzień 30 maja 2019 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2012 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 3738
09 lipca 2019 15:04 (Zbigniew Heliński) - Zmiana treści zakładki.
09 lipca 2019 15:02 (Zbigniew Heliński) - Zmiana treści zakładki.
28 listopada 2013 09:06 (Zbigniew Heliński) - Zmiana treści zakładki.