Rejestr instytucji kuiltury

Informacja o rejestrze i sposobie udostępniania danych w nim zawartych

 Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kuślin, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

 

Nazwa rejestru

Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzi

Gmina Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

Osoba upoważniona z ramienia urzędu: Iwona Karbowska

Sposób udostępniania

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

 

 

Rejestr instytucji kultury na dzień 22 listopada 2012 r.

 

Rejestr instytucji kultury na dzień 31 stycznia 2013 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2012 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 3253
28 listopada 2013 09:06 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
28 listopada 2013 09:04 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
28 listopada 2013 09:00 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.