Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

Na podstawie uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Wójt Gminy Kuślin

serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach w celu poznania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

Termin konsultacji: od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Kuślin.

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Kuślin z dnia 2 sierpnia 2018 r. i skierowanie do Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Kuślin z dnia 2 sierpnia 2018 r. i przesłanie na adres e-mail: urzad@kuslin.pl

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy 2019”.

 

Wójt Gminy Kuślin

/- / Jerzy DZIAMSKI

 

Kuślin, dnia 2 sierpnia 2018 r.

 

Załączniki:

1. Zarządzenie,

2. Projekt uchwału,

3. Formularz konsultacji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2018 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 135
02 sierpnia 2018 11:53 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
02 sierpnia 2018 11:51 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
02 sierpnia 2018 11:46 Zbigniew Heliński - Dodanie nowej zakładki.