Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Wójt Gminy Kuślin

 na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

OGŁASZA 

otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kuślin w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wzór oferty

Wzór oferty - instrukcja wypełnienia

Wzór umowy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2018 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 256
22 stycznia 2018 09:44 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
22 stycznia 2018 09:40 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
22 stycznia 2018 09:38 Zbigniew Heliński - Dodanie nowej zakładki.