Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok.

 

Na podstawie uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Wójt Gminy Kuślin

serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach w celu poznania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

Termin konsultacji: od 23 sierpnia do 20 września 2017 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Kuślin.

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Kuślin z dnia 23 sierpnia 2017 r. i skierowanie do Urzędu Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Kuślin z dnia 23 sierpnia 2017 r. i przesłanie na adres e-mail: urzad@kuslin.pl

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy 2018”.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Kuślin

                                                                                                                                     /-/ Jerzy DZIAMSKI

 

Kuślin, dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

Załączniki:

1. Zarządzenie

2. Projekt uchwały

3. Formularz konsultacji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2017 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Karbowska
Ilość wyświetleń: 221
23 sierpnia 2017 10:43 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
23 sierpnia 2017 10:42 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
23 sierpnia 2017 10:42 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.