Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiczbych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA                         I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

W 2017 ROKU

 W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie gminy Kuślin organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowały kwotę dotacji są zobowiązane niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli to wynikać będzie z mniejszych kosztów zadania – także zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.

 Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2017 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 383
17 lutego 2017 11:36 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
17 lutego 2017 11:33 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
17 lutego 2017 11:31 Zbigniew Heliński - Dodanie nowej zakładki.