Otwarty konkurs ofert na 2017 rok.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

 Wójt Gminy Kuślin

 na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

OGŁASZA 

otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kuślin w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wzór oferty

Wzór oferty - instrukcja wypełnienia

Wzór umowy

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2017 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 704
20 stycznia 2017 13:19 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
20 stycznia 2017 13:19 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.
20 stycznia 2017 13:13 Zbigniew Heliński - Zmiana treści zakładki.