Konkursy na stanowisko - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Urzędzie Gminy Kuslin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY młodszego referenta ds. gospodarki nieruchomościami i środków unijnych w Urzędzie Gminy Kuślin Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Hałas zam. Chraplewo Uzasadnienie dokonanego wyboru: W/w w toku...

Lista kandydatów spełniających warunki naboru na stanowisko ds gniśu w Urzędzie Gminy Kuślin

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTÓW UNIJNYCH, W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i środków unijnych w Urzędzie Gminy w Kuślinie

WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY młodszego referenta ds. gospodarki nieruchomościami i środków unijnych 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku: a. jest obywatelem polskim, b. ukończyła 18 rok życia, c. nie karana za...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w GOPS w Kuślinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracy referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuślinie Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pan/i Justyna Czekała zam. Głuponie Uzasadnienie dokonanego wyboru: ...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa UG Kuślin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Kuślin Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabella Szymczak zam. Glinno Uzasadnienie dokonanego wyboru: W/w w toku procedury naboru otrzymała największą...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i projektów unijnych w UG Kuślin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarki nieruchomościami i projektów unijnych w Urzędzie Gminy Kuślin Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Szymon Sobisiak zam. Głuponie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W/w w toku procedury naboru otrzymał...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalnena stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w GOPS w Kuślinie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO: REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuślinie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali...

Lista kandydatów spełniających warunki formalne na stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i projektów unijnych w Urzędzie Gminy w Kuślinie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTÓW UNIJNYCH, W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci...

Lista kandydatów spełniających warunki formalne na stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Kuślinie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA, W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w ZSPP w Michorzewie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Ewelina Jastrzębska zamieszkały/a Michorzewo. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Brak innych ofert. Ww. osoba spełnia wymagania zawarte...