Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na cześci zadania na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin

Kuślin, dnia 18.04.2011r. DGK.271.4.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2011. Nazwa zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” ...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na części zamówienia publicznego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin

Kuślin, 2011-04-1 DGK.271.4.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2011. Nazwa zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin Gmina Kuślin, działając...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawe pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych

Kuślin, 2011-04-07 DGK.271.3.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2011. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych Gmina Kuślin, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin

Kuślin, dnia 01.04.2011r. DGK.271.2.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2011. Nazwa zadania: Świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin,...

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin .

Kuślin, 2011-03-29 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2011 Nazwa zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin . Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z...

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych

Kuślin, 2011-03-29 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2011 Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zamówienia na świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w gminie Kuślin

Kuślin, 2011-03-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2011. Nazwa zadania: Świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w gminie...

Informacja o wyborze najkorezystniejszej oferty na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin

Kuślin, dnia 17.03.2011r DGK.271.1.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2011. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1...

Ogłoszenie o przetargu nieogranoczonym na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin

Kuślin, 2011-02-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2011 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kuślin

Na podstawie art. 28, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz....