Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę – utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, odcinek Wąsowo – Dąbrowa długości 1,11 km.

Kuślin, 2012-04-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2012. Nazwa zadania: Przebudowa – utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, odcinek Wąsowo – Dąbrowa długości 1,11 km. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej

Kuślin, 2012-03-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2012. Nazwa zadania: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Kuślin...

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wąsowo, gmina Kuślin

Kuślin, 2012-01-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2012 Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wąsowo, gmina Kuślin Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystnieszej oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.100.000,- zł.

Gmina Kuślin Kuślin, dnia 26.09.2011r. ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.10.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.10.2011. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.100.000 zł (słownie:...

Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu

Kuślin, 2011-09-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.10.2011 Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.100.000,- zł (słownie: jeden milion sto tysięcy zł) Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

Zawiadomienie o wyborze jakorzystniejszej ofertu na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin

Kuślin, dnia 26.08.2011r. Gmina Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.9.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.9.2011. Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin 1....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 39051P Śliwno-Krystianowo

Kuślin, 2011-08-23 Gmina Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.7.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.7.2011. Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 39051P Śliwno - Krystianowo - gr. gminy 1....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.9.2011 Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin.

Kuślin, 2011-08-03. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.9.2011 Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...