Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 39051P Śliwno - Krystianowo - gr. gminy

Kuślin, 2011-07-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.7.2011. Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 39051P Śliwno - Krystianowo - gr. gminy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze najkkorzystniejszej oferty na realizację zadania Moje Bisko - ORLIK 2012

Kuślin, dnia 22.06.2011r. DGK.271.5.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.5.2011. Nazwa zadania: Budowa kompleksu boisk w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu...

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego "Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin".

Kuślin, 2011-07-01. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.6.2011 Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kompleksu boisk w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych, budowa placu postojowego dla samochodów osobowych

Kuślin, 2011-05-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.5.2011. Nazwa zadania: Budowa kompleksu boisk w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych, budowa placu postojowego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru)

Kuślin, dnia 28.04.2011r. DGK.271.2.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2011. Nazwa zadania: Świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin,...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na cześci zadania na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin

Kuślin, dnia 18.04.2011r. DGK.271.4.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2011. Nazwa zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” ...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na części zamówienia publicznego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin

Kuślin, 2011-04-1 DGK.271.4.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2011. Nazwa zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin Gmina Kuślin, działając...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawe pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych

Kuślin, 2011-04-07 DGK.271.3.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2011. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych Gmina Kuślin, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin

Kuślin, dnia 01.04.2011r. DGK.271.2.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2011. Nazwa zadania: Świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin,...

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin .

Kuślin, 2011-03-29 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2011 Nazwa zadania: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin . Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z...