Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na najem lokalu użytkowego w miejscowości Kuślin

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz....

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015

Kuślin, 2013-06-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2013 Nazwa zadania: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuślin"

Kuślin, 2013-05-23 GMINA KUŚLIN ul. Emilii Sczanieckiej 4 64-316 Kuślin DGK.271.1.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2013. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin.

Kuślin, 2013-04-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.1.2013 Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Kuślin

Na podstawie art. 28 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §3, ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Termomodernizacja, modernizacja oraz remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Kuślin".

Kuślin, 2012-09-14 DGK.271.6.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.6.2012. Nazwa zadania: Termomodernizacja, modernizacja oraz remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Kuślin. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.6.2012. Nazwa zadania: TERMOMODERNIZACJA, MODERNIZACJA ORAZ REMONT ŚWIETLICWIEJSKICH NA TERENIE GMINY KUŚLIN.

Kuślin, 2012-08-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.6.2012. Nazwa zadania: TERMOMODERNIZACJA, MODERNIZACJA ORAZ REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KUŚLIN. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...