Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe Zakładu Obsługi Komunalne w Kuślinie

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ UL. BOCZNA 1, 64-316 KUŚLIN Znak sprawy L.dz. ZP.151-2/2018 Kuślin, dnia 30 marca 2018 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie odcinków tras wodociągowych na terenie gminy Kuślin. Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto,...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie "Przebudowy - utwardzenia nawierzchni dróg, dojazdowych do pól na terenie Gminy Kuślin

Kuślin, 2018-02-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2018 Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie "Remontu i modernizacji Centrum Integracji Społecznej i Lokalnej w Kuślinie".

Ogłoszenie nr 508519-N-2018 z dnia 2018-01-22 r. Gmina Kuślin: Remont i modernizacja Centrum Integracji Społecznej i Lokalnej w Kuślinie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wąsowo i Dąbrowa Nowa

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz....

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A15B

Kuślin, 2017-10-04 Numer sprawy: KPO.3221.1.2017 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A15B I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon:...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wąsowo i Dąbrowa Nowa

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. U. z...